Політики & Процедури

Ми власноруч встановлюємо правила та політики, якими наша компанія намагається жити щодня. Ми регулярно переглядаємо їх з метою відповідності цих документів реальній практиці та цілям, яких хочемо досягти ми, наші акціонери та галузь в якій ми працюємо.

Ми віримо, що якість бізнесу характеризують не значні темпи росту та обєми фінансування, а принципи, що закладені в основі функціонування компанії. Ці принципи повязані з дисципліною, професійністю, відповідальністю, розвитком внутрішнього потенціалу персоналу, довіри, доброти та милосердя.

Саме тому, ми намагаємось не «формально» публічно декларувати вище згадані цінності, а формалізувати їх шляхом впровадження політик та процедур на практиці.

 • Політика винагороди персоналу

  Менеджмент компанії визнає, що мотивація персоналу є основною і кінцевою мірою успіху як організації в цілому так і підвищення індивідуальної якості роботи кожного з нас. Ми віримо, щоб досягнути успіху, мотивація працівників повинна охоплювати всіх. Таким чином, наша політика «Про мотивацію», визначає двох рівневу систему мотивації.

  Перший рівень — це правила, що застосовуються для мотивації менеджменту та адміністративного персоналу компанії.

  Другий рівень — це правила, що застосовуються для наших працівників з виробничих підрозділів.

  Мотивація розраховується та виплачується кожному індивідуально, як результат виконання виробничих показників (KPIs), які щороку переглядаються та оновлюються.

 • Процедура здійснення платежів

  Менеджмент компанії, значну увагу приділяє процедурі виконання платежів та належному контролю за грошовими коштами у відповідності до затвердженого бюджету. Саме тому, платіжний процес в компанії повністю автоматизований та регулюється політикою «Про платіжний процес» від 11.01.2017 року, яка в цілому визначає бізнес-процес оплат в компанії, починаючи від процесу створення заявок на оплату, формування реєстру платежів та оплати в системі «клієнт-банк».

  Здійснення платежів регламентовано по часу, щоденно в 11-00 та 14-00.

  Відповідальність посадових осіб в рамках процесу

  Ініціатор оплат відповідальний за:

  • Своєчасне заповнення заявок на оплату в програмному комплексі
  • Надання в бухгалтерський відділ первинні документи для закриття дебіторської заборгованості по ініційованим платежам, а також підготовку договірної документації
  • Контроль за статусом проходження заявки в програмному комплексі від формування до оплати

  Контролер відповідальний за:

  • Внесення недільного/місячного бюджету витрат грошових коштів в програмний комплекс
  • Перевірка реквізитів заявки відповідно до внутрішньої процедури
  • Інформування ініціатора про причини відхилення платежу
  • Інформування фінансового директора/директора підприємства в випадку виявлення ризиків/помилок

  Фінансовий директор/Директор компанії відповідальні за:

  • Формування і оновлення переліку осіб, відповідальних за ініціацію заявок
  • Своєчасне затвердження бюджетів
  • Раціональне використання грошових коштів компанії
  • За перевірку і підтвердження необхідності проведення платежів
  • Формування реєстрів платежів виходячи з пріорітетності на необходністі платежів, наявності грошових коштів на рахунку

 • Процедура закупки

  Менеджмент компанії притримується чесної бізнесової практики та зацікавлений в прозорому веденні своєї діяльності, зокрема з нашими контрагентами. Всі процедури нашої компанії пов’язані із закупівлями регулюються Політикою «Про закупівлі» від 01.03.2017 року.
  Документ встановлює порядок, терміни та процес узгодження зведених заявок виробництва на проведення закупівель ТМЦ, робіт/послуг з метою забезпечення виробничих та інших господарських потреб компанії, шляхом тендеру.

  Ініціатор заявки відповідальний за:

  • Своєчасно і обгрунтовано ініціювати закупки, шляхом подання зведеної заявки по виробництву

  Виконавець/менеджер з закупівель відповідальний за:

  • Розцінку ТМЦ, вказаних в заявці
  • Проведення конкурентного опрацювання
  • Ініціювання договірних відносин з постачальником
  • Вчасне створення заявок на оплату
  • Своєчасне інформування Ініціатора про причини невиконання заявки на закупку ТМЦ або закупку ТМЦ з порушенням термінів

  Вибір постачальника відбувається на основі конкурентного опрацювання, а саме:

  Вартість одноразової закупки, грн без ПДВВартість планових однотипних закупівель за рік, грн без ПДВСхема організації вибору постачальника
  <= 3000<=15 000Конкурентне опрацювання не потрібне/вибір Ініціатором
  >3000>15 000Конкурентне опрацювання (тендер)

  Менеджер з закупівель зобовязаний запрошувати до участі в конкурсі тільки тих контрагентів, які на основі публічної інформації/досвіду співпраці продають такі ТМЦ, або виконують аналогічні роботи та послуги.
  Заборонено залучати звязанних постачальників для виконна критерія – «кількість запрошених учасників», їх повинно бути не менше 3!
  Перевірка контрагентів:
  Перевірка контрагентів, який вказується як потенційний переможець перевіряється працівником юридичного відділу.
  У випадку виявлення конфлікту інтересів за участю Ініціатора закупки, виконавця закупки, керівника структурного підрозділу, директорів компанії – інформація направляється на розгляд акціонерам компанії для прийняття рішення по даній ситуації.
  Про відомі факти виявлення конфлікту інтересів, на будь-якому рівні прохання повідомляти на нашу лінію звернення.

 • Політика узгодження договорів

  Менеджмент компанії переконаний, що правильно налагоджена система договірної роботи на підприємстві здатна запобігти помилкам, що можуть мати негативні фінансові та юридичні наслідки. На сьогодні процедури узгодження договорів в компанії визначаються Регламентом «Про узгодження договорів» від 01.02.2017 року.

  З метою оперативності підписання договорів в компанії запроваджений програмний комплекс «Документооборот», де відбувається підготовка, редагування та узгодження договорів менеджментом компанії.

  Регламент узгодження договорів розроблено з ціллю визначення правил необхідних до виконання при здійсненні договірної діяльності в компанії.

  Договори/специфікації мають наступний шлях узгодження:

  • Ініціатор загружає варіант договору в програмний комплекс «Документооборот», заповнює всі реквізити та запускає його на узгодження юристу компанії. При цьому додаються всі установчі та реєстраційні документи для проведення відповідної перевірки контрагента.
  • У випадку наявності зауважень до благонадійності контрагента, юрист в програмному комплексі пише коментарі, які будуть наглядними для головного бухгалтера, фінансового директора та директора компанії.
  • Після узгодження юриста договір слідує на узгодження головному бухгалтеру, фінансовому директору та директору компанії.
  • Ініціатор відповідальний за моніторинг статусу договору в програмі.
  • Після закінчення узгодження договору в програмі «Документооборот», Ініціатор роздруковує договір та лист узгодження і передає оригінал на підпис керівнику компанії.
  • Підписаний з обох сторін договір Ініціатор загружає в програму «Документооборот» для подальшої реєстрації в електронній базі, та обміну даними з обліковою системою 1C.

  Проведення будь-яких платежів з контрагентом можливо виключно після отримання від контрагента підписаного-пропечатаного договору!

 • Політика бюджетування

  Менеджмент компанії переконаний, що ефективне планування діяльності підприємства створює додаткові конкурентні переваги завдяки чіткому управлінню фінансовими потоками, ресурсами та іншими активами компанії. Таким чином, процедури бюджетування на підприємстві регламентуються документом «Про бюджетний процес» від 02.03.2017 року.

  Регламент компанії, розроблено з метою формалізації процедури підготовки бюджета, починаючи від заповнення бюджетних форм відповідальними особами до презентації захисту бюджету перед акціонерами.

  Бюджетна модель компанії визначається специфікою бізнесу нашої компанії та включає в себе операційні (тижневі/місячні бюджети) та річний бюджет.
  Бюджетна модель включає в себе сукупність бюджетних форм (як по доходам так і по витратам).

  Даний Регламент визначає в компанії наступні етапи бюджетування:

  • Річне планування
  • Тижневе/місячне планування
  • Контроль за виконанням бюджету
  • План-факт аналіз виконання бюджету

Top