Генетика

Селекційно-генетичний центр

Генетичний центр «Нуклеус»  нашої компанії, на сьогодні являється одним з провідних підприємств по вирощуванню племінної породи Hermitage Genetics та являється ексклюзивним продавцем племінного поголівя на території України. В тісній співпраці Марлен з компанією  Hermitage Genetics (PIC) ми надаємо весь спектр послуг від вирощування, продажу поголівя до професійних консультацій наших клієнтів.

Материнські лінії детальніше

Батьківські лінії детальніше

Спермопродукція детальніше

Сучасна індустрія свинарства пов’язана з великими затратами на поповнення генетичного потенціалу стада та ризиками стосовно доставки живих тварин на ферму, оскільки це найбільша небезпека проникнення захворювань на ферму. Hermitage Genetics та Мрлен-КД працюють у Закритому типі стада з використанням програми BreedDirect BLUP Hermitage.

Що таке BreedDirect?

Breeddirect – це найбільш точна програма з генетичної підтримки стад свиней, яка розроблена компанією Гермітаж Дженетікс.

BreedDirect поєднує в собі програму на основі BLUP з генетичною підтримкою експертів, яка використовується для прогнозування генетичних цінностей тварин на базі оцінки їх внутрішньогосподарської продуктивності по групі ознак, що мають економічне значення.

Селекційна програма Breed Direct Hermitage включає селекцію по системі БЛАП по численним репродуктивним і після-відйомним показникам. Це доповнюється процесом суворого «бонітування», при якій кожна тварина індивідуально оцінюється на предмет структурної та репродуктивної якісності (підхід незалежного вибраковування) в цілях відбору тільки найкращих тварин. Це поєднання наукового та практичного відбору забезпечує успішну роботу генетики Hermitage в умовах товарних комплексів по всьому світу.

Система PigBlup Exchange (HPE) була створена для координації програми розведення генетики Hermitage по всьому світу. HPE підтримує величезну базу даних BreedDirect BLUP по всім тваринам материнської та термінальної ліній Hermitage по всьому світу і розраховує племінні цінності для нуклеусів, виробників і покупців компанії Hermitage.

Управління системою HPE здійснюється групою професіоналів у галузі свинарства, очолюваної консультантом-генетиком професором Джоном Марбі, Директором Центру свинини Айови. Провідним спеціалістом цієї групи є Івар Пітерс. Послуги HPE включають:

  • Підтримання та збереження бази даних Hermitage PigBlup
  • Управління програмою розведення для Марлен КД
  • Програма розведення для підтримки всіх клієнтів Hermitage, які купують племінних тварин у Марлен КД
  • Розрахунок племінних цінностей для стада Марлен
  • Введення племінної інформації для стада Марлен
  • Обслуговування програми закритого стада BLUP компанії Hermitage (PBBP)
  • Встановлення планових показників по поголів’ю материнських і термінальних ліній
  • Моніторинг генетичних тенденцій у співвідношенні з поголів’ям материнських і термінальних ліній

BLUP (метод найкращого лінійного незміщеного прогнозу) — це інструментальний засіб, який використовується для прогнозування генетичних якостей тварин на базі оцінки їх внутрішньогосподарської продуктивності по групі ознак, що мають велике економічне значення для свинарства. Використовуючи дані по індивідуальним показникам кожної тварини і всіх родичів в базі даних, для кожної тварини розраховується значення EBV (Estimated Breeding Value, передбачувана племінна цінність), тим самим гарантується, що для розведення відбираються тільки найперспективніші тварини, що сприяє швидкому удосконаленню породи в бажаному напрямку.
Таким чином, BreedDirect BLUP Hermitage, можна визначити як пакет комп’ютерних програм, що дозволяє прогнозувати економічну цінність тварини на основі даних про її власну продуктивність та продуктивність її родичів.

Top